ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ թեմայով նկար

Ստոմատոլոգիական բաժնում կատարվում է ցանկացած միջամտություն՝ կապված բերանի խոռոչի հետ, այդ թվում նաև ատամի գեղագիտական վերականգնում, ատամների սպիտակեցում բացարձակ անվնաս նյութերով, ատամնաշարի վերականգնում ցանկացած տիպի պրոթեզներով և արհեստական պսակներով, ինչպես նաև իմպլանտների տեղադրում:

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ
 • Կարիեսի բուժում
 • Ատամի գեղագիտական վերականգնում
 • Կերամիկայի վերականգնում
 • Ատամի կոսմետիկ վերականգնում
 • Պուլպիտի բուժում
 • Պերիօդոնտիտի բուժում
 • Ապակեթելային գամ /շտիֆտ/
 • Արմատախողովակի ապալիցքավորում
 • Պարօդոնտոլոգիական միջամտություններ
  • Ատամնաքարերի հեռացում, փայլեցում
  • Air-flow/ատամների սպիտակեցում մինչև բնական երանգը
  • Լնդերի բուժում
  • Խորը կյուրետաժ /4-6 ատամ/
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ
 • Ատամի հեռացում
 • Ատամի հեռացում միջին բարդության
 • 8-րդ ատամի հեռացում
 • Ատամի կոսմետիկ վերականգնում
 • Ռետենցված 8-րդ ատամի հեռացում
ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ
 • Ձուլածո ծայրատային գամիկ /շտիֆտ/
 • Բարդ ձուլածո ծայրատային գամիկ /շտիֆտ/
 • Ժամանակավոր պսակ
 • Ամբողջաձույլ ժամանակավոր պսակ
 • Մետաղակերամիկական պսակ
 • Մետաղակերամիկական պսակ իմպլանտի վրա
 • Ցիրկոնե պսակ
 •  Մասնակի շարժական մետաղական /բյուգելային/ պրոթեզ
 • Պրոթեզի վերանորոգում
 • Պրոթեզի վերահենքավորում
 • Դրոշմ
 • Ատամնաշապիկի / արհեստական պսակի/ հեռացում
 • Ֆիքսում ցեմենտով
 • Բեկակալում
 • Աթաչմեն մատրիցա
 • Շարժական թիթեղային պրոթեզ
 

ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ թեմայով նկար
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ թեմայով նկար
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ թեմայով նկար
ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ թեմայով նկար
Copyrights ©2022Beebrand Agency