Հուշագիր ԱԱ և ՀԱԱԿ
21 Jan 2024
Հուշագիր ԱԱ և ՀԱԱԿ

Հուշագիր ԱԱ և ՀԱԱԿ

Կարևորելով առողջ, կրթված և ներառական հասարակության կայացումը, որտեղ յուրաքանչյուրը պատասխանատվություն է ստանձնում ինչպես սեփական, այնպես էլ հանրային բարեկեցության համար, ինչպես նաև հաշվի առնելով կայուն զարգացման նպատակները, Առողջապահության ազգային ինստիտուտն ու Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնը կնքեցին համագործակցության հուշագիր:
Հուշագրի հիմնական նպատակն է կողմերի միջև հաստատել գործընկերային հարաբերություններ, որի շրջանակներում
• կապահովվի հասանելիություն գրադարանային ֆոնդին՝ ներառյալ էլեկտրոնային շտեմարանները
• կիրականացվեն համատեղ գիտահետազոտական աշխատանքներ
• կապահովվեն նպաստավոր պայմաններ՝ բարձրակարգ բժիշկների կրթության ու շարունակական մասնագիտական զարգացման համար
Այս նպատակների իրականացման գործում երկուստեք կներդրվեն մինչ օրս կուտակված լավագույն փորձն ու ներուժը՝ նպաստելով հանրային առողջության ցուցանիշների բարելավմանը:

Copyrights ©2022Beebrand Agency