Ռենտգեն հետազոտություն

Ռենտգեն հետազոտություն
23 Sep 2022
Ռենտգեն հետազոտություն

Ռենտգեն հետազոտություն

Ինչպես է անցնում ռենտգեն հետազոտությունը

ՀԱԱԿ-ում կիրառվում է Toshiba ապրանքանիշի թվային հեռակառավարվող ռենտգեն սարք` խնայող ճառագայթային բեռնվածությամբ.
Կատարվում են ռենտգեն մեթոդով ախտորոշվող հիվանդությունների և որոշ վիճակներին բնորոշ գրեթե բոլոր հետազոտությունները.
Հետազոտվում է շնչառական համակարգը.
Կատարվում է աղեստամոքսային համակարգի ֆունկցիոնալ հետազոտություն.
Ողնաշարային խնդիրների հետազոտությունն իրականացվում է տարբեր դիրքերով, տաբեր պրոյեկցիաներով ` ընգրկելով ֆունկցիոնալ փորձերը:
Ոսկրային համակարգի բոլոր խնդիրների դեպքում կատարվում է ռենտգեն հետազոտություն՝ ստանդարտ և հավելյալ պրոյեկցիաներով.
Մեր կենտրոնի հետազոտությունների շրջանակից դուրս չեն մնում նաև երեխաները , քանի որ սարքը աշխատում է բավականին ցածր, խնայող ճառագայթային բեռնվածությամբ: Ախտորոշվում են զարգացման արատներ, բորբոքային, ուռուցքային պրոցեսներ, դեգեներատիվ փոփոխություններ և այլն.
Հետևեք Ձեր առողջությանը
Եղեք առողջ

Copyrights ©2022Beebrand Agency