Հյուսվածքաբանական լաբորատորիա
Հյուսվածքաբանական լաբորատորիա թեմայով նկար

Գործունեության ընթացքում  անհրաժեշտություն  առաջացավ հիմնել հյուսվածքաբանական լաբորատորիա, որի շնորհիվ հնարավորություն եղավ  ուսումնասիրել նմուշներ՝ ստացված ինչպես բիոպսիայի արդյունքում, այնպես էլ վիրահատությունից հետո: Ստեղծվեց իմունոհիստոքիմիայի բաժանմունք, որը թույլ է տալիս ճշգրիտ որոշել ուռուցքի ռեցեպտերային ստատուսը և ճիշտ կազմակերպել հիվանդի բուժումը:

Կրծքագեղձի իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

Կոնսուլտացիոն հետազոտություն

Ոսկրային հյուսվածքի հյուսվածքաբանական հետազոտություն

HER2neu իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

ER/PR իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

Ki67իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

Արյան համակարգի ուռուցքների իմունոհիստոքիմիական հետազոտություն

Թոքի ուռուցքների  իմունոհիստոքիմիականհետազոտություն

Շագանակագեղձի իմունոհիստոքիմիականհետազոտություն

Այլ օրգանների իմունոհիստոքիմիականհետազոտություն

Հյուսվածքաբանական լաբորատորիա թեմայով նկար
Copyrights ©2022Beebrand Agency