ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱԲԴՈՄԻՆԱԼ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Աբդոմինալ հիվանդությունների դեպքում կատարվում են հետևյալ տեսակի վիրահատություններ՝

Ապենդեկտոմիա /բաց և լապարոսկոպիկ եղանակով/

Խոլեցիստեկտոմիա /բաց և լապարոսկոպիկ եղանակով/

Աճուկային, ազդրային և պորտային ճողվածքահատումներ

Սպիտակ գծի ճողվածքահատում

Հեմիստրումեկտոմիա

Ստրումեկտոմիա /արմատական/

Լյարդի էխինակոկի հեռացում

Հետվիրահատական Վենտրալ ճողվածքահատում

Վենտրալ ճողվածքահատում՝ օղակման կապակցությամբ աղեգալարի կամ ճարպոնի մեռուկացմամբ: Աղեգալարի կամ ճարպոնի մասնահատում

Կապ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Հետևեք մեզ՝