ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում կատարվում են հետևյալ տեսակի վիրահատություններ՝ 

Արգանդի էքստիրպացիա (հավելումներով և առանց հավելումների)

Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա (հավելումներով և առանց հավելումների)

Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա (լապարոտոմիկ և լապարոսկոպիկ եղանակով)

Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա (հիստերոսկոպիկ եղանակով)

Հիստերոռեզեկտոսկոպիկ միոմէկտոմիա

Ձվարանների մասնահատում (լապարոտոմիկ և լապարոսկոպիկ եղանակով)

Հավելումների հեռացում (լապարոտոմիկ և լապարոսկոպիկ եղանակով)

• Հիստերոռեզեկտոսկոպիա

Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում

Արգանդի պարանոցի էլեկտրակոնիզացիա

Դիագնոստիկ լապարոսկոպիա

Արգանդափողերի ստերիլիզացիա (լապարոսկոպիկ եղանակով)

Դիագնոստիկ հիստերոսկոպիա

Արգանդի հեշտոցային էքտրիպացիա

Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում

Արգանդի լայնածավալ էքստրիպացիա ըստ Վերտհեյմի

Լաբիոպլաստիկա

Կապ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Հետևեք մեզ՝