ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԴԵՆՍԻՏՈՄԵՏՐԻԱ

 

Ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքի վերջին ենթաբաժնում է Ոսկրային հյուսվածքի խտության որոշումը (դենսիտոմետրիա), որտեղ կանխարգելիչ նպատակով իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

Ոսկորների դենսիտոմետրիա /ոսկրի հյուսվածքի խտության որոշում/

Դենսիտոմետրիա /ողջ ողնաշարի դիտարկմամբ/

Կապ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Հետևեք մեզ՝