ՀԻՍՏՈԼՈԳԻԱ

Հյուսվածքաբանական հետազոտություն

Կրծքագեղձի իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

Կոնսուլտացիոն հետազոտություն

Ոսկրային հյուսվածքի հյուսվածքաբանական հետազոտություն

HER2neu իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

ER/PR իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

Ki67իմունահիստոքիմիական հետազոտություն

Արյան համակարգի ուռուցքների իմունոհիստոքիմիական հետազոտություն

Թոքի ուռուցքների  իմունոհիստոքիմիականհետազոտություն

Շագանակագեղձի իմունոհիստոքիմիականհետազոտություն

Այլ օրգանների իմունոհիստոքիմիականհետազոտություն

Կապ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Հետևեք մեզ՝