ՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

I. Կրծքի Վիրահատություններ

• Ուռուցքաբանի խորհրդատվություն

• Կրծքագեղձի քոր բիոպսիա /միակողմանի/
• Կրծքագեղձի քոր բիոպսիա /երկկողմանի/
• Կրծքագեղձի բաց բիոպսիա
• Կրծքագեղձի ֆիբրոադենոմաների հեռացում /միակողմանի/
• Կրծքագեղձի ֆիբրոադենոմաների հեռացում /երկկողմանի/
• Կրծքագեղձի թարախակույտի բացում /միակողմանի/
• Կրծքագեղձի թարախակույտի բացում /երկկողմանի/
• Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում /միակողմանի/
• Կրծքագեղձի սեկտորալ մասնահատում /երկկողմանի/
• Կրծքագեղձի լայնացված սեկտորալ մասնահատում անութափոսի
Լիմֆոդիսեկցիայով I,II,III/միակողմանի/
• Կրծքագեղձի լայնացված սեկտորալ մասնահատում անութափոսի
Լիմֆոդիսեկցիայով I,II,III/երկկողմանի/
• Հավելյալ կրծքագեղձի հեռացում /միակողմանի/
• Հավելյալ կրծքագեղձի հեռացում /երկկողմանի/
• Կրծքագեղձի արմատական հեռացում/մաստեկտոմիա-միակողմանի/
• Կրծքագեղձի արմատական հեռացում/մաստեկտոմիա-երկկողմանի/
• Աթերոմայի և մաշկի գոյացությունների հեռացում
• Մաշկի գոյացությունների հեռացում
• Լիպոմայի և այլ բարորակ գոյացությունների հեռացում
• Միակողմանի անութափոսի լիմֆոդիսեկցիա
• Երկկողմանի անութափոսի լիմֆոդիսեկցիա
• Մեկից ավելի բարորակ գոյացությունների միակողմանի հեռացում
• Մեկից ավելի բարորակ գոյացությունների երկկողմանի հեռացում

 

II. Գինեկոլոգիական Վիրահատություններ

• Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով /առանց հավելումների
• Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա հավելումներով /առանց հավելումների
• Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա /լապարոտոմիկ եղանակով/
• Ձվարանների մասնահատում /լապարոտոմիկ եղանակով/
• Հավելումների հեռացում /լապարոտոմիկ եղանակով/
• Հիստերոռեզեկտոսկոպիա
• Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում
• Արգանդի պարանոցի էլեկտրակոնիզացիա
• Դիագնոստիկ լապարոսկոպիա
• Արգանդափողերի ստերիլիզացիա /լապարոսկոպիկ եղանակով/
• Դիագնոստիկ հիստերոսկոպիա
• Արգանդի հեշտոցային էքտրիպացիա
• Արգանդի լայնածավալ էքստրիպացիա ըստ Վերտհեյմի

 

III. Ուրոլոգիական Վիրահատություններ

• Երիկամի հեռացում
• Պիելոպլաստիկա
• Պիելոուրետերոպլաստիկա
• Երիկամի կիստայի հեռացում
• Նեֆրոստոմիա
• Պիելոնեֆրոլիթոստոմիա
• Ուրետերոլիթոտոմիա
• Ցիստոսկոպիա
• Շագանակագեղձի ՏՈՒՌ
• Միզապարկի ուռուցքի ՏՈՒՌ
• Շագանակագեղձի բիոպսիա
• Շագանակագեղձի ադենոմէկտոնիա
• Միզածորանի կատետերիզացիա և ստենդավորում
• Մեատոտոմիա և պլաստիկա
• Ֆիմոզ
• Վարիկոցելե
• Հիդրոցելե
• Կաստրացիա
• Մակամորձու հեռացում
• Ամորձու բիոպսիա
• Օպտիկական ուրետրոտոմիա
• Ուրետրոպլաստիկա
• Օրխիոպեքսիա
• Օրխէկտոմիա
• Սպերմատոցելեկտոմիա
• Ցիստոստոմիա/բաց/
• Ցիստոստոմիա/տրոկար/

 


IV. Ընդհանուր Վիրաբուժություն

• Ապենդեկտոմիա բաց եղանակով
• Ապենդեկտոմիա լապարասկոպիկ եղանակով
• Խոլեցիստեկտոմիա բաց եղանակով
• Խոլեցիստեկտոմիա լապարասկոպիկ եղանակով
• Աճուկային, ազդրային և պորտային ճողվածքահատումներ
• Սպիտակ գծի ճողվածքահատում
• Հեմիստրումեկտոմիա
• Ստրումեկտոմիա /արմատական/

Կապ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Հետևեք մեզ՝