ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Ստոմատոլոգիական բաժնում կատարվում է ցանկացած միջամտություն՝ կապված բերանի խոռոչի հետ, այդ թվում նաև ատամի գեղագիտական վերականգնում, ատամների սպիտակեցում բացարձակ անվնաս նյութերով, ատամնաշարի վերականգնում ցանկացած տիպի պրոթեզներով և արհեստական պսակներով, ինչպես նաև իմպլանտների տեղադրում:

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ 

Կարիեսի բուժում
Ատամի գեղագիտական վերականգնում
Կերամիկայի վերականգնում
Ատամի կոսմետիկ վերականգնում
Պուլպիտի բուժում 
Պերիօդոնտիտի բուժում
Ապակեթելային գամ /շտիֆտ/
Արմատախողովակի ապալիցքավորում
Պարօդոնտոլոգիական միջամտություններ
          - Ատամնաքարերի հեռացում, փայլեցում
          - Air-flow/ատամների սպիտակեցում մինչև բնական երանգը
          - Լնդերի բուժում 
          - Խորը կյուրետաժ /4-6 ատամ/


ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ատամի հեռացում
Ատամի հեռացում միջին բարդության
8-րդ ատամի հեռացում
Ռետենցված 8-րդ ատամի հեռացում


ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Կաթնատամի կարիեսի բուժում
Կաթնատամի պուլպիտի բուժում
Կաթնատամի հեռացում

 

ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ

Ձուլածո ծայրատային գամիկ /շտիֆտ/
Բարդ ձուլածո ծայրատային գամիկ /շտիֆտ/
Ժամանակավոր պսակ
Ամբողջաձույլ ժամանակավոր պսակ
Մետաղակերամիկական պսակ
Մետաղակերամիկական պսակ իմպլանտի վրա
Ցիրկոնե պսակ
Մասնակի շարժական մետաղական /բյուգելային/ պրոթեզ
Պրոթեզի վերանորոգում
Պրոթեզի վերահենքավորում
Դրոշմ
Ատամնաշապիկի / արհեստական պսակի/ հեռացում
Ֆիքսում ցեմենտով
Բեկակալում
Աթաչմեն մատրիցա
Շարժական թիթեղային պրոթեզ

Կապ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Դաշտը լրացված չէ
Հետևեք մեզ՝