Աբդոմինալ հիվանդությունների դեպքում կատարվում են հետևյալ տեսակի վիրահատություններ՝


Ապենդեկտոմիա /բաց և լապարոսկոպիկ եղանակով/


Խոլեցիստեկտոմիա /բաց և լապարոսկոպիկ եղանակով/


Աճուկային, ազդրային և պորտային ճողվածքահատումներ


Սպիտակ գծի ճողվածքահատում


Հեմիստրումեկտոմիա


Ստրումեկտոմիա /արմատական/


Լյարդի էխինակոկի հեռացում


Հետվիրահատական Վենտրալ ճողվածքահատում


Վենտրալ ճողվածքահատում՝ օղակման կապակցությամբ աղեգալարի կամ ճարպոնի մեռուկացմամբ: Աղեգալարի կամ ճարպոնի մասնահատում

Կապ
Հետևեք մեզ՝