Գինեկոլոգիական հիվանդությունների դեպքում կատարվում են հետևյալ տեսակի վիրահատություններ՝

 

Արգանդի էքստիրպացիա (հավելումներով և առանց հավելումների)


Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա (հավելումներով և առանց հավելումների)


Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա (լապարոտոմիկ և լապարոսկոպիկ եղանակով)


Կոնսերվատիվ միոմէկտոմիա (հիստերոսկոպիկ եղանակով)


Հիստերոռեզեկտոսկոպիկ միոմէկտոմիա


Ձվարանների մասնահատում (լապարոտոմիկ և լապարոսկոպիկ եղանակով)


Հավելումների հեռացում (լապարոտոմիկ և լապարոսկոպիկ եղանակով)


• Հիստերոռեզեկտոսկոպիա


Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում


Արգանդի պարանոցի էլեկտրակոնիզացիա


Դիագնոստիկ լապարոսկոպիա


Արգանդափողերի ստերիլիզացիա (լապարոսկոպիկ եղանակով)


Դիագնոստիկ հիստերոսկոպիա


Արգանդի հեշտոցային էքտրիպացիա


Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում


Արգանդի լայնածավալ էքստրիպացիա ըստ Վերտհեյմի


Լաբիոպլաստիկա