Ճառագայթային ախտորոշման բաժանմունքի վերջին ենթաբաժինում է Ոսկրային հյուսվածքի խտության որոշումը (դենսիտոմետրիա), որտեղ կանխարգելիչ նպատակով իրականացվում են հետևյալ հետազոտությունները՝

 


Ոսկորների դենսիտոմետրիա /ոսկրի հյուսվածքի խտության որոշում/

 


Դենսիտոմետրիա /ողջ ողնաշարի դիտարկմամբ/

Կապ
Հետևեք մեզ՝